Ekonomifakta

Befolkningsökning, Söderhamn

Söderhamns kommun

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 36:e lägsta i landet med −2,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats