Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Smedjebacken

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och har 10 913 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats