Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Skurup

Skurups kommun

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 861 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 15:e högsta i landet med 14,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats