Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Skurup

Skurups kommun

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 861 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 26:e lägsta i landet med 45 123 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats