Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Skurup

Skurups kommun

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 861 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats