Ekonomifakta

Andel företagare, Skövde

Skövde kommun

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 763 invånare. Kommunen utmärker sig med låg företagsamhet och har den 14:e lägsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats