Ekonomifakta

Andel högutbildade, Skövde

Skövde kommun

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 763 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 49:e högsta i landet med 28,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats