Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län och har 4 348 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 53:e högsta i landet med 77 717 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats