Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Skellefteå

Skellefteå kommun

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 76 542 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 71 245 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats