Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Skellefteå

Skellefteå kommun

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 76 542 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 53:e högsta i landet med 53 825 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats