Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Skellefteå

Skellefteå kommun

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 76 542 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats