Ekonomifakta

Befolkningsökning, Skellefteå

Skellefteå kommun

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 76 542 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 15:e högsta i landet med 5,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats