Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Sjöbo

Sjöbo kommun

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 437 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 12:e högsta i landet med 14,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats