Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Simrishamn

Simrishamns kommun

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 18 962 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 68 612 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats