Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Simrishamn

Simrishamns kommun

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 18 962 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 44:e lägsta i landet med 46 348 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats