Ekonomifakta

Andel företagare, Simrishamn

Simrishamns kommun

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 18 962 invånare. Kommunen utmärker sig med hög företagsamhet och har den näst högsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats