Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Sigtuna

Sigtuna kommun

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 52 529 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 24:e lägsta i landet med 2,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats