Ekonomifakta

Nyföretagande, Sigtuna

Sigtuna kommun

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 52 529 invånare. Värdet för nyföretagande är det 31:a högsta i landet med 13,4 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats