Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Sigtuna

Sigtuna kommun

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 52 529 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 78,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats