Ekonomifakta

Befolkningsökning, Sigtuna

Sigtuna kommun

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 52 529 invånare. Värdet för befolkningsökning är det sjunde högsta i landet med 6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats