Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Säter

Säters kommun

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 243 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 84:e högsta i landet med 51 552 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats