Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Säter

Säters kommun

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 243 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats