Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Säter

Säters kommun

Säters kommun ligger i Dalarnas län och har 11 243 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 26:e högsta i landet med 85,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats