Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Sandviken

Sandvikens kommun

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 38 628 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 68 963 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats