Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Sandviken

Sandvikens kommun

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 38 628 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 294 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats