Ekonomifakta

Befolkningsökning, Sandviken

Sandvikens kommun

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 38 628 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 53:e lägsta i landet med −1,7 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats