Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Salem

Salems kommun

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 451 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 14:e lägsta i landet med 11,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats