Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Salem

Salems kommun

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 451 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 51 270 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats