Ekonomifakta

Andel högutbildade, Salem

Salems kommun

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 451 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 41:a högsta i landet med 30,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats