Ekonomifakta

Skattesats, Salem

Salems kommun

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 451 invånare. Kommunalskatten är 32,05 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats