Ekonomifakta

Medelålder, Salem

Salems kommun

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 451 invånare. Värdet för medelålder är det 12:e lägsta i landet med 39,7 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats