Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Sala

Sala kommun

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 853 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 11:e högsta i landet med 14,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats