Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Sala

Sala kommun

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 853 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 489 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats