Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Sala

Sala kommun

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 853 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats