Ekonomifakta

Medelålder, Sala

Sala kommun

Sala kommun ligger i Västmanlands län och har 22 853 invånare. Värdet för medelålder är det 50:e högsta i landet med 44,6 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats