Ekonomifakta

Befolkningsökning, Säffle

Säffle kommun

Säffle kommun ligger i Värmlands län och har 15 011 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 33:e lägsta i landet med −2,7 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats