Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Ronneby

Ronneby kommun

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 021 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 197 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats