Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Ronneby

Ronneby kommun

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 021 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 99:e högsta i landet med 5,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats