Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Ronneby

Ronneby kommun

Ronneby kommun ligger i Blekinge län och har 29 021 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 25:e lägsta i landet med 77,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats