Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Robertsfors

Robertsfors kommun

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 740 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 59:e högsta i landet med 6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats