Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Robertsfors

Robertsfors kommun

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och har 6 740 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 39:e högsta i landet med 85,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats