Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Rättvik

Rättviks kommun

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 042 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 97:e högsta i landet med 73 962 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats