Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Rättvik

Rättviks kommun

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 042 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats