Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Piteå

Piteå kommun

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 344 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 16:e högsta i landet med 14,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats