Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Piteå

Piteå kommun

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 344 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats