Ekonomifakta

Andel högutbildade, Piteå

Piteå kommun

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 344 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 90:e högsta i landet med 23,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats