Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Partille

Partille kommun

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 730 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 22:a lägsta i landet med 12,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats