Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Partille

Partille kommun

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 730 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 31:a högsta i landet med 55 385 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats