Ekonomifakta

Befolkningsökning, Partille

Partille kommun

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 730 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 39:e högsta i landet med 3,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats