Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Oxelösund

Oxelösunds kommun

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 12 106 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats